FB NAGRADNA IGRA, AGROMARKETI VINAKRAS     

    


akcije-nagradna-igra-penine-elite

 

               

                                                         

Nagradna igra: »NI DA NI, KDO SZ TELEVŽIJONA MAHA TI?«Že čutite pomlad na vaših vrtovih?

Tako je, skoraj je že pred vrati in z njo tudi dela na naših vrtovih, poljih, njivah,…


V ta namen smo posneli »PROMO« oglas, ki vas bo na #Radio1 in #RadioKoper, motiviral tako pri kmetijskih opravilih kot tudi pri nakupih v naših Agromarketih.


Da pa bo prehod v novo sezono lažji, smo za vas pripravili nagradno igro, v kateri vam bomo podarili 3 darilne bone, ki jih lahko unovčite v naših Agromarketih v Komnu, na Kozini ali v Sežani.

Tako je, prav ste prebrali… Agromarketi Vinakras podarjajo:


→ AGM KOMEN, darilni bon v vrednost 20 €

→ AGM KOZINA, darilni bon v vrednosti  20 €

→ AGM SEŽANA, darilni bon v vrednosti 20 €

 

Kako lahko sodeluješ?

→ Všečkaj FB stran Vinakras Agromarketi

→ Všečkaj objavo in jo deli s prijatelji

→ V komentar napiši pravilni odgovor na naše nagradno vprašanje – »NI DA NI, KDO SZ TELEVIŽJONA MAHA TI?« 


  1. Žan Papič
  2. Rok Kunaver
  3. Primož Forte 


Namig: Pravilni odgovor poišči na fotografiji ali v našem novem »PROMO« oglasu, ki se vrti na radijskih postajah → RADIO KP in RADIO 1.

Nagradna igra poteka od torka 2. marca do torka 9. marca 2021.

Med vsemi, ki boste všečkali FB stran Vinakras Agromarketi, všečkali objavo, jo delili s prijatelji ter v komentar pravilno odgovorili na naše nagradno vprašanje - »NI DA NI, KDO SZ TELEVIŽJONA MAHA TI?«, bomo v sredo 10. marca, izžrebali tri srečneže, ki bodo prejeli darilni bon v vrednosti 20 €.

 

Veliko sreče vam želimo →  Agromarketi Vinakras»NI DA NI, PRI NAS SE VSE DOBI«


 

 

Pravilna nagradne igre, si lahko preberite v nadaljevanju:


 

 

 

 

 

URADNA PRAVILA NAGRADNE IGRE: » Ni da ni, kdo sz televižjona maha ti?«

 ZA SODELOVANJE ALI ZMAGO NI POTREBEN NAKUP.  NAKUP NE POVEČA MOŽNOSTI ZA ZMAGO.

 

 

 

1.      Upravičenost:

Ta nagradna igra je odprta le za tiste, ki na Facebook platformi Agromarketi Vinakras, oddajo svoj glas s pravilnim odgovorom na objavo, všečkajo FB stran Agromarketi Vinakras, všečkajo in delijo objavo s prijatelji ter imajo na dan vstopa 18 let ali več. Nagradna igra je odprta za prebivalce Slovenije in je nična, kjer je prepovedana z zakonom. Do sodelovanja v nagradni igri niso upravičeni zaposleni v podjetju Vinakras, z.o.o., njegovih podružnicah, distributerjih, trgovcih na drobno, hčerinskih družbah, agencijah za oglaševanje in promocijo ter dobaviteljih (skupaj »zaposleni«) ter njihovi bližnji družinski člani in/ali tisti, ki živijo v istem gospodinjstvu kot zaposleni. Za nagradno igro veljajo vsi veljavni mednarodni, državni in lokalni zakoni in predpisi. Kampanja ne velja, kjer je prepovedana.

 

2.      Strinjanje s pravili:

S sodelovanjem se udeleženec (vi) strinjate, da vas ta pravila v celoti in brezpogojno zavezujejo in da izjavljate ter jamčite, da izpolnjujete pogoje za sodelovanje. Poleg tega se strinjate, da sprejemate odločitve družbe Vinakras, z.o.o. v povezavi z vsebino te nagradne igre kot dokončne in zavezujoče.

 

3.      Trajanje nagradne igre:

Prijave bomo sprejemali na Facebook platformi Agromarketi Vinakras od 2. marca 2021 do 9. marca 2021 do 23:59.

 

4.      Kako sodelujete:

V nagradno igro vstopite z komentarjem na Agromarketi Vinakras Facebook objavo, ter všečkanjem ter delitvijo te objave. Prijava mora izpolnjevati vse zahteve nagradne igre, ki so določene, da lahko pripeljejo do nagrade. Prijave, ki so nepopolne ali niso v skladu s pravili ali specifikacijami, so lahko zavržene po lastni presoji podjetja Vinakras, z.o.o.. Komentirate in všečkate lahko samo enkrat. Vnesti morate zahtevane podatke. Ne smete pošiljati več prijav z uporabo različnih e-poštnih naslovov, identitet ali naprav. Če uporabljate goljufive metode ali se kako drugače poskušate izogniti pravilom, se vaša prijava lahko izključi iz nagradne igre po lastni presoji podjetja Vinakras, z.o.o.

 

5.      Nagrade:

Podelili bomo 3 darilne bone v vrednosti 20 €, katere lahko dobitnik porabi v Agromarketih Vinakras, v Komnu, na Kozini ali v Sežani. Vsak izžrebanec bo prejel po eno nagrado.

Dejanska/ocenjena vrednost se lahko ob času podelitve nagrade razlikuje. Podrobnosti nagrade določa izključno Vinakras z.o.o.. Dovoljena ni nobena denarna ali druga nadomestna nagrada. Nagrada ni prenosljiva. Za vse stroške, povezane z nagrado, vključno z vsemi mednarodnimi, državnimi in/ali lokalnimi davki, je izključno odgovoren zmagovalec. Dovoljena ni nobena zamenjava nagrade, prenos/dodelitev nagrade na drugo osebo, ali zahtevek za denarno enakovredno nadomestilo nagrade. S sprejemom nagrade dovoljujete Vinakras, z.o.o. neomejeno uporabo imena, podatkov in prijave zmagovalca za namene oglaševanja in trgovanja brez nadaljnjega plačila, razen če je to prepovedano z zakonom.

 

6.     Izbira in obveščanje prejemnikov nagrad:

Prejemnike nagrad bo dne 19.3.2021 izbral naključni žreb pod nadzorom podjetja Vinakras, z.o.o. Prejemniki bodo obveščeni na Agromarketi Vinakras Facebook platformi, v največ desetih (10) delovnih dneh po izboru. Vinakras z.o.o.. ne prevzema nobene odgovornosti, če izžrebanec ne prejme obvestila zaradi nastavitev neželene elektronske pošte ali drugih varnostnih nastavitev, ali zaradi navedbe napačnih ali kako drugače neprimernih kontaktnih informacij izžrebanca. Če z izžrebancem ni mogoče vzpostaviti stika, če se izkaže za neupravičenega, če ne prevzame nagrade v roku treh (3) dni od datuma pošiljanja obvestila, ali če pravočasno ne vrne izpolnjene izjave, kot je zahtevano, lahko izgubi nagrado in v tem primeru bo izbran nadomestni prejemnik. Pogoj za izročitev nagrade v tej nagradni igri je skladnost z vsemi predpisi.

 

7. Obveznosti izžrebanca

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke - ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive. V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.

 

8. Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.


9. Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 

10. Pokrovitelj:

Pokrovitelj nagradne igre je Vinakras z.o.o., Sejmiška pot 1a, 6210 Sežana.

 

 

 

 

 

 

To so nagrajenci nagradne igre na Facebook-u:

 

  1. Nives Rolih, Senožeče

 

  1. Mirjan Škerjanec, Dutovlje

 

  1. Ines Stepančič, Štanjel

 

Prejeli so darilni bon v vrednosti 20 €, ki ga lahko porabijo  Agromarketih Vinakras.

 

Čestitamo!