NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

 

Naziv in cilj/namen naložbe: Uvedba digitalne rešitve e-Vinar, na VINAKRAS z.o.o. Sežana

 


Glavni namen naložbe je optimizacija poslovnih procesov, digitalizacija poslovnih funkcij, s poudarkom na optimizaciji prevzema grozdja ter kletarske evidence, vzpostavitvi novega ERP sistema ter uvedba sezorjev in robotizacije v proizvodnje procese.

Glavna strateška prioriteta kmetijske zadruge Vinakras z.o.o. Sežana je optimizacija vseh delovnih  procesov, ki zajemajo:


-         Vpeljati digitalni model poslovanja in inovativne digitalne produkte,

-         Skrb za trajnostni razvoj podjetja skozi stalno izobraževanje kadrov, sledenje novim tehnološkim procesom in opremi ter trendom,

-         Avtomatizacija proizvodnih procesov,

-         Povečati prisotnost na tujem trgu


V sklopu projekta bodo izvedene aktivnosti za avtomatizacjo proizvodnega procesa, s senzorskim zajemom podatkov na prevzemu grozdja s pomočjo avtomatske identifikacije dobavitelja ob prihodu in avtomatskega zajema podatkov o prevzemu grozdja in prenosa v enotno podatkovno bazo. Omogočena bo elektronska kletarska evidenca, ki bo shematsko prikazala postavitev posod v  vinski kleti in prikaz podatkov o vsebini posamezne posode z aktualnimi meritvami senzorjev. Z namenom zmanjšanja fizičnega napora delavcev se bo na koncu polnilne linije namestil robotski paletizer.

Cilj projekta  je optimizacija vseh poslovnih procesov ki poleg naštetega zajemajo še implementacija ERP sistema in integracijo le tega z ostalimi aplikacijami ter digitalizacijo poslovanja na poslovnih mestih, prilagoditev digitalnim trgom ter izboljšanje digitalnih kompetenc večine zaposlenih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj   www.eu-skladi.si   - povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji.