TRGATEV 2023, razporedi prevzema grozdja in prevzemni pogoji za grozdje letnika 2023.

 
 
 AKTUALNO:


TRGATEV 2023
 
 ARHIV OBJAV:
TRGATEV 2023
 
NUJNO OBVESTILO !
ZARADI MUHASTEGA VREMENA IN TRENUTNE VREMENSKE NAPOVEDI, SMO SE ODLOČILI, DA V PREMERU, DA BO VREME DOPUŠČALO, JUTRI 22.9.2023 ODPREMO ODKUP REFOŠKA V SEŽANI IN KOMNU. V SEŽANI BO ODKUP OD 12 DO 16 URE IN V KOMNU PO DOGOVORU. VSI, KI BOSTE GROZDJE POBIRALI, MORATE OBVEZNO NAJAVITI ODKUP. KDOR NE BO NAJAVLJEN IN NE BO PRIPELJAL GROZDJA DO 16 URE, NE BO IMEL ZAGOTOVLJEN PREVZEM. BREZ NAJAVE NE ZAGOTAVLJAMOM PREVZEMA! NAJAVA TRGATVE MORA BITI DANES DO 13 URE. KLJUB VSEMU JE MINIMALNA SLADKORNA STOPNJA ODKUPA 17 % BRIX ALI 70 OE.
HVALA ZA RAZUMEVANJE!
 
 
TRGATEV 2023
 
TRGATEV 2023
 
TRGATEV 2023
 TRGATEV 2023
  
 
 

Sprejeto na 7. redni seji UO, dne 7.9.2023 

 

VINAKRAS z.o.o. SEŽANA

Sejmiška pot 1a

6210 SEŽANA   

 

 

PREVZEMNI POGOJI ZA GROZDJE LETNIKA  2023


 

 1. ZDRAVSTVENO STANJE IN KAKOVOST GROZDJA

 

Zdravstveno stanje in kakovost grozdja sta najpomembnejša parameter za kakovost bodočega vina in sta pomembna parametra pri ceni grozdja, zato bo odkupna služba VINAKRAS z.o.o. Sežana pri odkupu pregledovala zdravstveno stanje in kakovost grozdja in upoštevala naslednje:

 1. Za grozdje sorte refošk za teran se zahteva 100 % zdravo, dobro obarvano in dozorelo grozdje, brez vidnih znakov bolezni, gnilobe ali kakršnih koli drugih vidnih poškodb.
 1. Zaradi potrebe po zagotavljanju višje kakovosti grozdja bomo nadaljevali s svetovanjem za izboljšanje kvalitete grozdja, ki bo vključevalo tudi oglede posameznih vinogradov, kjer se bo spremljalo obremenitev trsov in stanje vinogradov. Ob ogledu se bo napisal zapisnik s priporočili. Vse vinogradnike opozarjamo naj obremenitev pridelka sorte refošk za teran ne presega obremenitev, ki so predpisane v pravilniku za teran - 9000 kg /ha.
 1. Zadruga bo odkupovala le dobro obarvano in dozorelo grozdje, ki bo doseglo najmanj 73 °Oe sladkorja oz. 17,6 % Brix, razen pri sorti cabernet souvignon, kjer mora  grozdje doseči minimalno 80 °Oe ali 19,2 % Brix.
 1. V primeru, ko je napad gnilobe na grozdju večji kot 15 %, se grozdje ne prevzame. V primeru, da je napad gnilobe do 15 %, se določi odbitek pri ceni v višini procenta gnilobe. Enako velja za grozdje, ki je prizadeto od suše, toče, bolezni ali slabe obarvanosti pri refošku. Za vse odbitke in zavrnitve grozdja se zapiše uradni zaznamek, ki se podpiše z obeh strani.

 

2. PREVZEMI POGOJI GROZDJA

 

 1. 1.      Zadruga bo v letu 2023 odkupila vso pogodbeno količino grozdja sorte refošk (do +20%) ter vso količino ponujenega belega grozdja. V primeru ponudbe ne-pogodbenega rdečega grozdja bo zadruga lahko odkupila grozdje le po predhodnem dogovoru z odkupno službo in v skladu potrebe zadruge. V primeru potreb po grozdju določenih sort, lahko zadruga odkupi grozdje iz drugih vinorodnih okolišev, vendar ne po višji ceni kot jo plačuje svojim koopeantom.
 2. 2.      Dnevno bo zadruga prevzela vso predhodno najavljeno količino grozdja po predhodno objavljenem razporedu. Razpored odkupa je določen in se ga je potrebno držati. V primeru slabega vremena se obvezno predhodno pokliče odkupno službo. Razpored odkupa bo objavljen na odkupnih postajah in na internetni strani http://www.vinakras.si.  Razporedi se bodo pošiljali tudi na SMS sporočila. Okviren količinski prevzem grozdja je potrebno obvezno predhodno najaviti, najkasneje do 9,00 ure tekočega dne.
 3. 3.      Ob prevzemu se opravi količinski (kg) in kakovostni prevzem grozdja (% Brix in zdravstveno stanje grozdja), ki ga določi strokovna oseba s strani zadruge. V primeru, da se vinogradnik ne strinja z odbitkom v primeru poškodovanega grozdja se  grozdje ne prevzame. V primeru poskusa goljufije s tem, da se prekriva dejansko kakovost grozdja, se stranki prisodi najnižja še dovoljena sladkorna stopnja grozdja, ne glede na izmerjeno sladkorno stopnjo in z odbitkom glede na zdravstveno stanje. V primeru odbitka se napiše uradni zaznamek, ki ga podpišeta obe stranki.
 4. 4.      V primeru, ko prevzemna služba laboratorijsko ugotovi na grozdju dodatek sladkorja, se z vinogradnikom takoj prekine vsakršno koli sodelovanje (prekinitev pogodbe in nadaljnjega odkupa),
 5. 5.      Grozdje mora biti pripeljano na prikolicah (za Sežano za željeno) ali v zato primernih posodah (HIGIENA!), ki na vrhu ne smejo biti zožene in katerih teža ne sme presegati 100 kg.
 6. 6.      V primeru, da začne deževati morate pri transportu zaščititi grozdje, da se prepreči vnos vode, sicer se bo odbila količina grozdja, po presoji odkupne službe.
 7. 7.      Grozdje, ki ni na razporedu odkupa se ne odkupuje.
 8. 8.      Odkupuje se samo grozdje, ki je nabrano isti dan odkupa. V primeru, da odkupna služba ugotovi, da je bilo grozdje nabrano en dan prej, ga  zavrne.
 9. 9.      Grozdje se odkupuje v Komnu in Sežani.
 10. 10.  Zadruga zagotavlja, da bo povprečna odkupna cena grozdja v letu 2023 najmanj enaka povprečni odkupni ceni grozdja v letu 2022.
 11. 11.  Na odkupni postaji Sežana imajo prednost prevzema grozdja kamioni in traktorske prikolice, ki pripeljejo grozdje iz posestva in odkupa v Komnu.
 12. 12.  Pri grozdju refošk za teran bomo kontrolirali obremenitve na ha - omejitev 9000kg.

 

VINAKRAS z.o.o. SEŽANA