V petek, 18.5.2018 je v Grand Hotel Union potekala okrogla miza na temo ˝TERAN – včeraj, danes jutri.˝
Sogovorniki so vsak iz svojega strokovnega vidika predstavili področja, ki so povezana z enim najbolj poznanih kraških vin - teranom. Pogovor je potekal zlasti o kvaliteti terana, potrebah po zaščiti, viziji ter projektih v prihodnosti.

Razvoj vinogradništva in vinarstva na Krasu v bodoče


Vinogradništvo in vinarstvo zasedata na Krasu eno pomembnejših panog. Skupno je na Krasu 630 hektarjev vinogradov, od katerih je 80% zasajenih s sorto refošk iz katere se prideluje teran. Če se ga je še desetletje nazaj prodajalo pretežno kot odprto vino, je danes stvar drugačna.

"Teranu bi radi izboljšali kakovost in vsega prodali v steklenici, Kras pa razvili v vinsko turistično destinacijo," je povedal Marjan Colja, predsednik Konzorcija pridelovalcev terana ter direktor kleti Vinakras Sežana.

Kraški pridelovalci se tako usmerjajo v enotno politiko, ki zagovarja prodajo terana kot stekleničenega vina. Spremembe se dogajajo tudi že v samih vinogradih, kjer je želja po zagotavljanju višje kakovosti. V novih vinogradih na trs zraste okoli kilogram do dva grozdja – kar zagotavlja boljšo kakovost.

Zaščita teranaTeran ima oznako PTP, kar pomeni "priznano tradicionalno poimenovanje". V EU je teran registriran kot kolektivna vinska znamka, kar je šele tretji tak primer. Že od leta 2006 ima teran zaščiteno geografsko označbo, Bojan Pretnar, strokovnjak za intelektualno lastnino, pa je na okrogli mizi predlagal še registracijo kolektivne znamke.

"Kolektivna znamka se od običajnih blagovnih znamk razlikuje po tem, da jo pod določenimi pogoji lahko uporablja več vinarjev," je pojasnil Pretnar. Pravni argumenti so v tožbo Evropske komisije na slovenski strani, je dodal.

 

_____

Boris Lisjak
, podpredsednik Konzorcija pridelovalcev terana ter poznan vinar je ob tem še dodal: "Kraševci ne bomo nikoli odstopili od tega, da je teran zaščiteno vino z naših vinogradov". 


Najbolj digitaliziran vinski okoliš

____

Cilj kraških vinarjev je poleg boljše kakovosti terana PTP tudi boljša povezava z univerzami in raziskovalnimi inštituti. Med drugim je cilj tudi vzpostavitev razvoja mreže turističnih kmetij.


"V okviru čezmejnega projekta smo naredili mrežo 17 turističnih kmetij na obeh straneh Krasa, ki imajo svoj teran. Poleg tega, v okviru večjih projektov obnavljamo tudi grad Štanjel, kjer bodo do konca leta odprli 400 kvadratnih metrih veliko vinoteko s kraškim vinom˝, je povedal Marko Bandelli, župan občine Komen.


Portal o Krasu

____

V juniju je pričakovati portal e-carst.eu, kjer bodo objavljeni vremenski podatki, evidenca bolezni ter škodljivcev na vinski trti, digitalizirani pa bodo tudi vinogradi in ponudba tehnoloških nasvetov.


"Pričakujemo, da bomo tako zmanjšali vnos fitofarmacevtskih sredstev, dobili boljši teran. Kras bo najverjetneje postal najbolj digitaliziran vinorodni okoliš," je povedal Klemen Lisjak, vodja projekta Agrotur II.