Olga Knez je letošnja prejemnica plakete Srečka Kosovela, ki se podeli za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo in vidne dosežke s področja kulture ter umetnosti v občini Sežana in v širšem prostoru. Do Krasa in kraške pokrajine jo že od nekdaj veže velika ljubezen, zato sploh ne čudi dejstvo, da o tukajšnjih lepotah in dobrotah s tolikšnim zanosom in predanostjo piše in seznanja ljudi.i

Olga Knez v družbi župana Davorina Terčona
Za nagrado so jo poleg Vinakras Sežana predlagali tudi vinogradniki in vinarji Krasa, Društvo kmetic sežanske regije, ter Kmetijsko svetovalna služba Sežana. Ob tej priložnosti ji še enkrat iskreno čestitamo in se ji zahvaljujemo za dosedanje delo in energijo, ki ga vsakodnevno vlaga v širšo skupnost.t

....

Z novinarstvom se je v Tubljah pri Komnu rojena Kraševka srečala že v srednji ekonomski šoli v Sežani, v zadnjem letniku pa je v zborniku Almanah mladih objavila tudi nekaj svojih pesmi. V svojem življenju je bila zelo aktivna - bila je predsednica Odbora za knjigo pri ZKO Sežana, ob pisanju za revijo Mladina pa je sodelovala s svojimi literarnimi prispevki, predvsem pesmimi. Ponosna je na to, da njene članke lahko prebiramo v raznih glasilih, časopisih in revijah kot so: Kmečki glas, Delo, Primorske novice, Vzajemnost, Vino, O konjih, Drobnica, Iz sveta tišine, Za srce, Lovec, Gasilec, Naše jame, Pet zvezdic, glasilo Kluba Balilla in drugi. V preteklosti je sodelovala tudi z revijo Kras, portalom Slomedia za Slovence v zamejstvu in po svetu ter takratnim sežanskim radijem in televizijo. Že skoraj 40 let je aktivna dopisnica Primorskega dnevnika, v času izhajanja časopisa Republika pa je s svojimi prispevki obveščala Slovence v Italiji o aktualnosti in dogajanju na Krasu in Brkinih. Vrsto let je bila tudi v uredniškem odboru časopisa Oko, ki ga je kasneje zamenjala Goriška. Nepogrešljivi pa so tudi njeni prispevki v lokalnih časopisih kraško brkinskih občin.n

Oglaša se s prispevki s področja kulture, društvenega in družabnega življenja, turizma, kulinarike in športa. Njeno poročanje ima velik pomen tudi na področju kmetijstva, predvsem pri obveščanju javnosti o zaščiti pridelkov s tradicionalnim poreklom. Njene priljubljene teme vključujejo tako mladino kot tudi starejše osebe, ki s svojim delom in aktivnostjo prispevajo k blagostanju naše družbe.ee

Olga je izredno prizadevna občanka, ki se udejstvuje na različnih področjih. Tako je članica številnih združenj - od kulturnih, humanitarnih, kmetijskih, športnih, do etnoloških in drugih društev. Delovala je v društvu gluhih in naglušnih ter v klubu Balilla, je članica Združenja borcev za vrednote NOB Sežana, aktivna je pri Rdečem križu in vključena v Univerzo za tretje življenjsko obdobje Kras, poznani pa so tudi njeni športni uspehi na državni ravni v streljanju z zračno pištolo. Od svojega18. leta starosti je redna krvodajalka.a

Ob tem je potrebno poudariti, da vsa leta vestno opravlja tudi svojo službo v državni upravi. Leta 2002 ji je takratni predsednik države, dr. Janez Drnovšek, po izboru občanov podelil nagrado za najbolj prijazno javno uslužbenko meseca aprila. Poročanje Olge Knez ima velik pomen pri predstavitvi tradicionalnih kraških atributov, saj z njim pomembno prispeva k promociji Krasa in njegovih značilnosti.i