STAROSTNA OMEJITEV


Minister za zdravje opozarja: "Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!"

 

Vsebina spletne strani je zaradi ponudbe alkoholnih pijač namenjena polnoletnim osebam.

S klikom na gumb VSTOPI potrjujete, da ste polnoletni v državi iz katere dostopate do spletne strani.

VSTOPI

  
  
 

 

 

PREVZEMNI POGOJI ZA GROZDJE LETNIKA  2022

sprejeti na 4. redni seji UO, dne 2.9.2022      

 

 

 1. ZDRAVSTVENO STANJE IN KAKOVOST GROZDJA

 

Zdravstveno stanje in kakovost grozdja sta najpomembnejša parameter za kakovost bodočega vina in sta pomembna parametra pri ceni grozdja, zato bo odkupna služba VINAKRAS z.o.o. Sežana pri odkupu pregledovala zdravstveno stanje in kakovost grozdja in upoštevala naslednje:

 

 1. Za grozdje sorte refošk za teran se zahteva 100 % zdravo, dobro obarvano in dozorelo grozdje, brez vidnih znakov bolezni, gnilobe ali kakršnih koli drugih vidnih poškodb.

 

 1. Zaradi potrebe po zagotavljanju višje kakovosti grozdja bomo nadaljevali s svetovanjem za izboljšanje kvalitete grozdja, ki bo vključevalo tudi oglede posameznih vinogradov, kjer se bo spremljalo obremenitev trsov in stanje vinogradov. Ob ogledu se bo napisal zapisnik s priporočili. Vse vinogradnike opozarjamo naj obremenitev pridelka sorte refošk za teran ne presega obremenitev, ki so predpisane v pravilniku za teran - 9000 kg /ha.

 

 1. Zadruga bo odkupovala le dobro obarvano in dozorelo grozdje, ki bo doseglo najmanj 73 °Oe sladkorja oz. 17,6 % Brix, razen pri sorti cabernet souvignon, kjer mora  grozdje doseči minimalno 80 °Oe ali 19,2 % Brix.

 

 1. V primeru, ko je napad gnilobe na grozdju večji kot 15 %, se grozdje ne prevzame. V primeru, da je napad gnilobe do 15 %, se določi odbitek pri ceni v višini procenta gnilobe. Enako velja za grozdje, ki je prizadeto od suše. Za vse odbitke in zavrnitve grozdja se zapiše uradni zaznamek, ki se podpiše z obeh strani.
 2. Enaki kriteriji veljajo tudi za grozdje, ki je prizadeto od toče, sončnega ožiga, suše, peronospore, oidija in slabe obarvanosti.

 

 

 

2. PREVZEMI POGOJI GROZDJA

 

 

 1. Zadruga bo v letu 2022 odkupovala pogodbeno grozdje. V primeru ponudbe ne-pogodbenega grozdja bo zadruga lahko odkupila grozdje le po predhodnem dogovoru z odkupno službo.
 2. Dnevno bomo prevzeli vse najavljene količine grozdja, ki so določene po predhodno objavljenem razporedu. Razpored odkupa je določen in se ga je potrebno držati. V primeru slabega vremena se obvezno predhodno pokliče odkupno službo. Razpored odkupa bo objavljen na odkupnih postajah in na internetni strani http://www.vinakras.si.  Razporedi se bodo pošiljali tudi na SMS sporočila. Prevzem grozdja je potrebno obvezno predhodno najaviti, najkasneje do 9,00 ure tekočega dne.
 3. Ob prevzemu se opravi količinski (kg) in kakovostni prevzem grozdja (% Brix in zdravstveno stanje grozdja), ki ga določi strokovna oseba s strani zadruge. V primeru, da se vinogradnik ne strinja z odbitkom, grozdja ne prevzamemo. V primeru poskusa goljufije s tem, da se prekriva dejansko kakovost grozdja, se stranki prisodi najnižja še dovoljena sladkorna stopnja grozdja, ne glede na izmerjeno sladkorno stopnjo in z odbitkom glede na zdravstveno stanje. V primeru odbitka se napiše uradni zaznamek, ki ga podpišeta obe stranki.
 4. V primeru, ko prevzemna služba laboratorijsko ugotovi na grozdju dodatek sladkorja, se z vinogradnikom takoj prekine vsakršno koli sodelovanje (prekinitev pogodbe in nadaljnjega odkupa),
 5. Grozdje mora biti pripeljano na prikolicah (za Sežano za željeno) ali v zato primernih posodah (HIGIENA!), ki na vrhu ne smejo biti zožene in katerih teža ne sme presegati 100 kg.
 6. V primeru, da začne deževati morate pri transportu zaščititi grozdje, da se prepreči vnos vode, sicer se bo odbila količina grozdja, po presoji odkupne službe.
 7. Grozdje, ki ni na razporedu odkupa se ne odkupuje.
 8. Odkupuje se samo grozdje, ki je nabrano isti dan odkupa. V primeru, da odkupna služba ugotovi, da je bilo grozdje nabrano en dan prej, ga  zavrne.
 9. Grozdje se odkupuje v Komnu in Sežani.
 10. Zadruga zagotavlja, da bo povprečna odkupna cena grozdja v letu 2022 najmanj enaka povprečni odkupni ceni grozdja v letu 2021.
 11. Na odkupni postaji Sežana imajo prednost prevzema grozdja kamioni in traktorske prikolice, ki pripeljejo grozdje iz posestva in odkupa v Komnu.
 12. Pri grozdju refošk za teran bomo kontrolirali obremenitve na ha - omejitev 9000kg.

 

 

VINAKRAS z.o.o. SEŽANA

 

 

 

  
  
 

TRGATEV2022
  

 

  
NUJNO OBVESTILO!

ZARADI NAPOVEDANEGA DEŽJA V SOBOTO 17.09.2022 SE ODKUP GROZDJA REFOŠK PRENESE NA NEDELJO 18.09.2022.
HVALA ZA RAZUMEVANJE.

Sežana, 12.09.2022                                                                  VINAKRAS z.o.o. SEŽANA
 

 

TRGATEV2022
 

 

TRGATEV2022
  
  
TRGATEV2022
  

 

  NAZAJ NA PRVO STRAN

 

Loading...