Nasveti enologa


Trenutno ni aktualnih nasvetov.

ARHIV NASVETOV

Kljub temu, da je bil letošnji letnik uspešen in kakovostno zelo dober, je potrebno vinoves čas zorenja spremljati. V veliko primerih se je mlečnokislinska fermentacija (biološki razkis) spontano začela (brez dodatka selekcioniranih mlečnokislinskih bakterij), vendar se ni zaključila v dovolj hitrem času. Če je vino v primeru visoke pH vrednosti predolgo časa brez ustrezne zaščite, lahko pride do tvorbe nezaželenih spojin: diacetila, acetaldehida, ocetne kisline, etilacetata, itd., ki vodijo v nastanek bolezni kot so: ocetni cik, miševina, vlečljivost in razne druge bolezni, ki jih zelo težko odpravimo.

Predvsem zaradi letošnje visoke pH vsebnosti je potrebno vina tudi med zorenjem spremljati. V veliko pomoč smo vam lahko tudi v našem laboratoriju, kjer vam bomo vino analizirali in senzorično preizkusili ter vam pomagali z nasveti pri zaščiti vina skozi celo leto.

Analiza protega SO2 in nasvet za primerno zaščito vina = 3,50 EUR/vzorec.

Za omenjene analize in nasvete smo vam v našem laboratoriju na voljo vsak dan od 8.00 do 10.00 ter od 14.00 do 15.00 ur

December 2015

Sanja Planinšek, vodja laboratorja

Loading...