STAROSTNA OMEJITEV


Minister za zdravje opozarja: "Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!"

 

Vsebina spletne strani je zaradi ponudbe alkoholnih pijač namenjena polnoletnim osebam.

S klikom na gumb VSTOPI potrjujete, da ste polnoletni v državi iz katere dostopate do spletne strani.

VSTOPI

S povezovanjem izobraževanj do dviga kakovosti pridelkov in krepitve trajnostnega podjetništva na podeželju

Kakovost & podjetništvo

 

 

  

Opis operacije:

Operacija (projekt) KAKOVOST & PODJETNIŠTVO je bila s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izbrana in potrjena za sofinanciranje iz »Podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, v skupni višini 40.405,63 EUR.

Vodilni partner projekta in prijavitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, zraven pa sodelujemo šetrije partnerji in sicer:

Kmetijska zadruga Vinakras Sežana, proizvodnja in predelava, zadruga z omejeno  odgovornostjo

-  Območna razvojna agencije (ORA) Krasa in Brkinov,

in

Društvo vinogradnikov in vinarjev Krasa

 

Povzetek:

Operacija je namenjena spodbujanju podeželskega prebivalstva h kakovostnejši pridelavi in predelavi lokalnih kmetijskih pridelkov, sonaravnem kmetijstvu in razvoju novih izdelkov, dvigu dodane vrednosti ter k spodbujanju novih inovativnih poslovnih idej.

Vinakras z.o.o. Sežana združuje kmete iz kraškega in brkinskega področja. S kraškimi kmeti že dolga leta sodeluje in jih povezuje preko odkupa grozdja. Z brkinskimi kmeti pa so odnosi nekako ohlajeni, zato se je porodila ideja o izvedbi novega produkta, to je izdelava jabolčne penine, znanje in opremo imamo, potrebna pa je samo še praktična izkušnja. Tako se je zastavil omenjeni projekt. Z všečnim produktom – jabolčna penina se bo zbralo kandidate – člane zadruge, ki pridelujejo jabolčni sok, ga od njih odkupili in predelali v penino ter poleg že ustaljenih proizvodov poskušali plasirati na trg.

Za namene izobraževanja, povezovanja in prenosa znanja pa se bo opremila degustacijska soba z multimedijsko opremo.

 

Cilji operacije:

Dolgoročni cilj operacije zasleduje skladnost s Programom razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Aktivnosti operacije so usmerjene k prenosu znanja, povezovanju in ustvarjanju inovacij, ki so postavljene tudi v središče PRP 2014–2020 inovacijskega partnerstva - povezovanje kmetov, svetovalcev, izobraževalnih institucij, drugih razvojnih organizacij za neposreden prenos znanja v prakso.

Naš glavni cilj operacije je razviti nov inovativen produkt iz lokalnega, domačega pridelka jabolk-jabolčna penina.

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Predvidena je izvedba izobraževanja za ozaveščanje o naravi prijazni pridelavi in razvoj inovativnega pilotnega izdelka z nazivom »Jabolčna penina«, s katerim bomo vzpodbudili večjo uporabo lokalno pridelanih jabolk in prikazali možnost razširitve obstoječih produktov iz sadja. S povečanim povpraševanjem po jabolkih, se bo povečala tudi obnova sadovnjakov.

 

 Pričakovani rezultati aktivnosti:

- izvedena delavnica za področje pridelave novega produkta - jabolčne penine;

- izdelana bodo tehnološka navodila za izdelavo jabolčne penine ter smernice za izdelavo;

- nabava avdio – video opreme za namene izobraževanja, predavanj in delavnic ter promocije;

 

Udeleženci izobraževanj bodo prišli do novih spoznanj pri pridelavi ekološko pridelane hrane in pri trženju inovativnega produkta. S pridelavo novega produkta bodo lahko zainteresirani pridelovalci jabolk pričeli s pridelavo le-tega, s povečano dodano vrednostjo pa do boljših ekonomskih rezultatov na kmetijah.

S povečanim povpraševanjem po novem produktu se bo morda povečalo tudi zanimanje mladih  za večje obnove sadovnjakov.

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

  • Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: tukaj

  • Spletna stran Programa razvoja podeželja:tukaj 

 

 

 

Razvoj podezelja

 

 

 

Loading...